Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun : Suomen matkailustrategia 2022–2028 ja toimenpiteet 2022–2023
Julkaistu

14.07.2022

ISBN

978-952-327-772-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-772-4

Asiasanat ja teemat

matkailu, elinkeinot, yritykset, työllisyys, alueet, yhteistyö

Sivumäärä

65

Info

Matkailu on Suomelle suuren potentiaalin omaava palveluala ja kasvava vientiala. Vuonna 2019 palveluiden vientituloista matkailuvienti muodosti yli 17 prosenttia, matkailun kokonaiskysyntä oli yli 16 miljardia euroa ja sen suora osuus BKT:sta 2,7 prosenttia. Matkailu työllisti yli 154 000 henkilöä. Lisäksi matkailulla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Koronarajoitukset ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikensivät alan toimintaedellytyksiä merkittävästi.

"Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun" on Suomen matkailustrategia vuosille 2022–2028. Visiona on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Matkailualan kestävän kasvun ja uudistumisen mahdollistamiseksi on tunnistettu neljä painopistettä: kestävän kehityksen mukaisen toiminnan vahvistaminen, digitaaliseen muutokseen vastaaminen, saavutettavuuden kehittäminen matkailualan tarpeet huomioiden sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen. Yhteistyön merkitys on vahva, mikä näkyy strategian nimessäkin.

Matkailustrategia ja toimenpiteet on päivitetty keväällä 2022 vastaamaan muuttuneeseen toimintaympäristöön. Matkailufoorumilla oli keskeinen rooli päivityksen edistämisessä. Strategia toimii matkailualan toimijoiden yhteisenä ohjenuorana kehittämistyössä. Toimenpiteitä toteutetaan laajan toimijajoukon yhteistyönä.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy