Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Klimatpolitisk plan på medellång sikt : Mot ett klimatneutralt samhälle 2035
Julkaistu

12.07.2022

ISBN

978-952-361-409-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-409-3

Asiasanat ja teemat

miljövård, planer, utsläpp, klimatpolitik, klimatneutralitet

Sivumäärä

205

Info

Klimatlagen föreskriver att det ska utarbetas en klimatpolitisk plan på medellång sikt. Utgångspunkten för den här klimatplanen, som är den andra i ordningen, är den av EU-kommissionen föreslagna skärpningen av åtagandet att minska utsläppen fram till 2030 och klimatriktlinjerna i Sanna Marins regeringsprogram.

Klimatplanen gäller den så kallade ansvarsfördelningssektorn, det vill säga de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln med undantag för markanvändningssektorn. Till ansvarsfördelningssektorn hör utsläppen från trafik, jordbruk, separat uppvärmning av fastigheter, arbetsmaskiner, avfallshantering och F-gaser samt utsläppen från industrin utanför utsläppshandeln och från annan energiförbrukning.

Enligt kommissionens förslag ska Finland fram till 2030 halvera utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn från utsläppsnivån 2005, och regeringsprogrammet sätter som mål att Finland är klimatneutralt senast 2035. De nuvarande åtgärderna är inte tillräckliga för att målet ska uppnås. I den klimatpolitiska planen på medellång sikt görs en bedömning av vilka åtgärder som behövs för att vi ska komma i kapp, och hur utsläppsminskningen inom ansvarsfördelningssektorn ska bli tillräcklig för att klimatneutralitetsmålet ska vara möjligt att uppnå.

Planen har beretts parallellt med klimat- och energistrategin utgående från gemensamma scenariekalkyler. Planen behandlar också övergripande teman, såsom regionalt klimatarbete och konsumtion.

Hinta

53,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy