Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Vihreän siirtymän rahoitus kasvupolitiikan osana
Julkaistu

23.06.2022

ISBN

978-952-327-618-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-618-5

Asiasanat ja teemat

rahoitus, yritysrahoitus, ilmasto, rahoitusmarkkinat, ministeriöt, työ- ja elinkeinoministeriö, hallinto, vihreän siirtymän rahoitus, kasvupolitiikka, Finnvera, Ilmastorahasto: Suomen Teollisuussijoitus, Business Finland, ministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, hallinto

Sivumäärä

79

Info

Tässä muistiossa arvioidaan vihreän siirtymän kansainvälisen ja kansallisen rahoituksen kehitystä tulevina vuosina sekä jäsennetään sen merkitystä suomalaisen elinkeinoelämän uudistumisessa. Tarkastelun keskiössä on TEM:n hallinnonalan erityistehtäväyhtiöiden ja virastojen rooli tulevaisuudessa vihreän siirtymän ja kestävän kasvun edistämisessä, ottaen huomioon niiden muut lakisääteiset tehtävät.

Vihreään siirtymään liittyvät liiketoimintamahdollisuudet ovat keskeinen ajuri yritysten investoinneille Suomessa. Samalla kestävyyskriteerit ovat tulleet sijoitus- ja rahoituspäätöksiin muiden arviointikriteerien rinnalle. Valtaosa vihreän siirtymän investoinneista on täysin markkinaehtoisia.

Julkisen rahoituksen tehtävä on täydentää yksityistä, jakamalla riskiä ja vivuttamalla rahoitusta erityisesti kapeikkoalueille. TEM-hallinnon toimijoiden muodostama rahoitusekosysteemi toteuttaa tätä tehtävää nykyisellään varsin hyvin. Kestävän rahoituksen markkina kehittyy kuitenkin nopeasti, joten näkemystä julkisen intervention tarpeesta on päivitettävä jatkuvasti ja tarvittaessa uudistettava TEM-hallinnon toimintamalleja. Muistion johtopäätöksiin on koottu vihreän siirtymän rahoitukseen liittyviä kehittämistarpeita TEM-hallinnon näkökulmasta.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy