Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Eri poluilla työllisyyteen : Suomen sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet ja ongelmakohdat kansainvälisessä vertailussa
Julkaistu

22.06.2022

ISBN

978-952-383-369-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-369-2

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, sosiaaliturva, palvelut, yhteensovittaminen, aktivointi, työllisyys, toimeentuloetuudet, siirtymät

Sivumäärä

196

Info

Raportti tuottaa tutkittua tietoa toimeentuloturvaetuuksien ja palveluiden yhteensovittamisen haasteista Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa. Se kartoittaa miten työttömiä koskevia sosiaaliturvan ongelmakohtia on ratkaistu vertailumaissa, ja miten ratkaisut toimivat toimeentulon ja työllistymisen näkökulmasta. Raportissa analysoidaan, mitkä vertailumaiden sosiaaliturvajärjestelmien piirteet voisivat olla hyödynnettävissä Suomen sosiaaliturvauudistuksessa.

Aineistoina analyyseissa hyödynnetään aiempaa tutkimuskirjallisuutta, vinjetti- ja asiantuntijahaastatteluja sekä EU-Silc, EUROMOD, UKMOD ja OECD TaxBEN aineistoja. Vertailumaiden ratkaisujen toimivuutta testataan mikrosimuloinnilla.

Analyysin perusteella etuuksien ja palveluiden yhteensovittaminen on haaste kaikissa tutkimuksen maissa. Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen on vaikeaa, koska järjestelmien tavoitteet ovat erilaisia ja hallinnon rakenteet ovat jäykkiä. Eri maissa ratkaisuja haetaan hallinnonalat poikkileikkaavista toimintamalleista sekä asiakaslähtöisestä aktivoinnista.

Suomen kannalta keskeisiä oppeja ovat yksilön ja yhteiskunnan sosiaaliturvaa koskevia oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainottaminen, palvelupolkujen kehittäminen monipolkuisemmiksi sekä varhaisempi ja oikea-aikaisempi palvelutarjonta. Näin helpotetaan siirtymiä etuuksien, palveluiden ja työllisyyden välillä.

Hinta

53,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy