Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Data-analyysin hyödyntäminen päätöksenteossa – miten mennä täältä sinne?
Julkaistu

21.06.2022

ISBN

978-952-367-200-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-200-0

Asiasanat ja teemat

talouspolitiikka, päätöksenteko, analyysi, aineistot, tutkimus, pilotointi, data-analyysi

Sivumäärä

29

Info

Datahuone-työryhmän tehtävänä oli selvittää, miten tietoon perustuvaa päätöksentekoa voitaisiin tukea data-analyysiä hyödyntämällä. Työryhmän tehtävä kumpusi Taloustieteen keskus Helsinki GSE:n (HGSE) Tilannehuone-hankkeesta, jossa analysoitiin dataa yhteis-kunnallisen päätöksenteon tueksi koronapandemian aikana. Työryhmän tehtäväksi tuli kar-toittaa toteuttamisvaihtoehtoja Tilannehuoneen oppeja hyödyntävälle datahuonepilotille, sekä tutkia mikä toimija valtionhallinnon sisällä voisi olla vastuussa pilotoitavan datahuoneen käytännön toiminnasta.

Työryhmän selvitysten perusteella kävi ilmi, ettei tietosuojalainsäädännöstä kumpua periaat-teellista ongelmaa hallinnollisten rekistereiden ajantasaisen käytön osalta. Käytännössä yhdisteltävän ja ajantasaisen rekisteriaineistokokonaisuuden muodostaminen jatkuvaa tilan-nehuonetyyppistä työtä varten ei kuitenkaan ole yksinkertaista nykyisen lainsäädännön puitteissa Näistä syistä johtuen työryhmä päättyi esittämään riittävän tiedonsaantioikeuden säätämistä lakiin vastuuviranomaiselle.

Selvitystensä perusteella datahuone-työryhmä päätyi esittämään, että datahuone-toimintaa pilotointisiin vuosien 2023–2025 aikana siten, että vastuuorganisaationa pilotissa toimisi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT:n yhteyteen perustettava organisaatioyksikö. Datahuonepilotin toimintaa koordinoisi poikkihallinnollinen ohjausryhmä.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy