Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsrådets principbeslut om ett åtgärdsprogram för havspolitiken
Julkaistu

03.06.2022

ISBN

978-952-383-926-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-926-7

Asiasanat ja teemat

akvakultur (fiskeri), sjöfart, havsskydd, offshoreindustri, hav, havspolitik, fiske, logistiikka, klusterit, energiantuotanto, kestävä kehitys

Sivumäärä

34

Info

Genom statsrådets principbeslut av den 3 mars 2022 om ett åtgärdsprogram för Finlands havspolitik utvecklas och samordnas Finlands havspolitik, genomförs de mål i regeringsprogrammet som gäller havspolitiken samt främjas genomförandet av EU:s havspolitik i Finland. Som fokusområden i åtgärdsprogrammet för havspolitiken har man valt skyddet av haven, det maritima klustret och den maritima produktionen. Åtgärdsprogrammet innehåller sammanlagt 44 åtgärder från alla fokusområden i åtgärdsprogrammet.

Åtgärdsprogrammet för havspolitiken baserar sig på statsrådets principbeslut om riktlinjer för Finlands havspolitik från 2019. Åtgärdsprogrammet för havspolitiken består av åtgärder som syftar till att nå målen med riktlinjerna för havspolitiken och genomföra EU:s havspolitik i tillämpliga delar.

Arbetet leddes av den av statsrådets kansli den 10 januari 2020 tillsatta styrgruppen för havspolitiken som representerar olika ministerier. Utlåtanden om åtgärdsprogrammet kunde lämnas in 16.6–16.8.2021. Styrgruppens sammansättning presenteras i slutet av publikationen.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy