Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa
Julkaistu

31.05.2022

ISBN

978-952-383-244-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-244-2

Asiasanat ja teemat

tasa-arvo, tasa-arvopolitiikka, koronavirukset, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

218

Info

Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa -hankkeen raportti tarjoaa kokonaisarvion koronakriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvon tilaan Suomessa. Raportissa tarkastellaan kriisin vaikutuksia tasa-arvon eri osa-alueille (työllisyys ja toimeentulo, työolot, hoivan jakaminen, väkivalta sekä terveys ja hyvinvointi). Lisäksi analysoidaan kriisiin vastaavaa päätöksentekoa ja talouspolitiikkaa tasa-arvonäkökulmasta. Raportissa hyödynnettiin monipuolisesti sekä olemassa olevia että uusia laadullisia ja määrällisiä aineistoja.

Raportin tulokset osoittivat, että kuten kriisit yleensä, koronakriisi kohteli sukupuolia ja ihmisryhmiä eri tavoin. Kriisissä korostuivat yhteiskunnan eriarvoistavat ja sukupuolittuneet rakenteet, kuten työmarkkinoiden segregaatio ja hoivavastuun epätasa-arvoinen jakautuminen. Suuri osa kriisin negatiivisista vaikutuksista sukupuolten tasa-arvon eri osa-alueisiin olivat verrattain lyhytkestoisia. Pidempikestoiset seuraukset tunnistettiin suhteessa hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä työelämän tasa-arvoon, etenkin sosiaali- ja terveysalan kuormittuneisuuteen. Tasa-arvonäkökulmat ja -tavoitteet eivät tämän selvityksen mukaan olleet mukana koronakriisiin liittyvistä rajoitus- ja tukitoimista päätettäessä.

Raportti sisältää toimenpidesuosituksia siitä, kuinka selvityksen esiin tuomia vaikutuksia ja ongelmia voisi huomioida kriisin jälkihoidossa, tasa-arvopolitiikassa ja tuleviin kriiseihin varautumisessa.

Hinta

53,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy