Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Pakkokeinolain muutostarpeiden tarkastelu : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

20.05.2022

ISBN

978-952-400-418-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-418-3

Asiasanat ja teemat

rikosoikeus, rikosprosessi, pakkokeinolaki, pakkokeinot

Sivumäärä

164

Info

Oikeusministeriön asettaman työryhmän 20.12.2021 luovuttamassa yksimielisessä mietinnössä (OM Mietintöjä ja lausuntoja 2022:1) ehdotettiin muutettavaksi pakkokeinolakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja. Oikeusministeriö pyysi mietinnöstä 25.3.2022 mennessä lausuntoa 46 taholta. Lausuntoja saapui 40.

Suhtautuminen mietinnön ehdotuksiin oli yleisesti myönteistä ja lausunnonantajat kannattivat valtaosaa ehdotuksista. Lain muutostarpeiden tarkastelu katsottiin perustelluksi muun ohessa lain soveltamisesta saatujen käytännön kokemusten pohjalta. Ehdotuksia pidettiin pääosin tarpeellisina ja oikeustilaa selventävinä ja siten myös oikeusvarmuutta lisäävinä.

Useat lausunnonantajat ilmaisivat yleisen kannatuksensa muutosehdotuksiin ja keskittyivät tämän jälkeen palautteessaan ehdotuksiin, joissa vielä oli heidän mielestään muutostarvetta. Erisuuntaisia näkemyksiä esitettiin esimerkiksi siitä, tuleeko yhteydenpidon rajoittamista koskevassa pakkokeinolain 4 luvussa edellyttää nimeämättömään joukkoon henkilöitä kohdistuvissa yhteydenpitorajoituksissa erityisen painavia syitä ja erillistä määräaikaa. Lisäksi näkemykset jossain määrin erosivat salaisia pakkokeinoja koskevan pakkokeinolain 10 luvun osalta esimerkiksi siltä osin, tulisiko tuomioistuimen telekuuntelu- tai televalvontaluvassa jatkossakin yksilöidä ne rikoksesta epäillyn laitteet tai liittymät, joita lupa koskee.

Hinta

49,50 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy