Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kulturarvet som en resurs för en hållbar framtid och ett gott liv : Förslag till kulturarvsstrategi 2022–2030
Julkaistu

18.05.2022

ISBN

978-952-263-807-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-807-6

Asiasanat ja teemat

kulturarv, museer, bibliotek, arkiv, kulturmiljö

Sivumäärä

65

Info

Utgångspunkten för kulturarvsstrategin är att värna om, utveckla och utnyttja det mångfaldiga materiella, immateriella och digitala kulturarvet och kulturmiljöerna som en resurs för hela samhället. Målet är att kulturarvet värderas, och att dess skyddande och bevarande är allas vårt gemensamma ansvar.

De centrala värdena i strategin är hållbarhet, mångfald och jämlikhet samt ansvaret för att bevara och skydda kulturarvet för framtida generationer.

Visionen fram till 2030 är att kulturarvet har blivit en starkare resurs i samhället och att människors livskvalitet till följd av detta har ökat: kulturarvet fungerar som en bro mellan människor och erbjuder lösningar för byggandet av en hållbar framtid.

Strategin innehåller fyra målområden som betonar människornas och samhällenas engagemang, ansvar och möjligheter att delta i kulturarvet, kulturarvet som en del av den ekologiska hållbarheten, stödjandet och stärkandet av kompetenser och lärande samt ett hållbart utnyttjande av kulturarvets ekonomiska potential. I målen har man genomgående beaktat kunskaper, färdigheter och digitalisering samt regionala, lokala och internationella faktorer.

Strategin syftar till att fungera som ett verktyg för genomförandet av Europarådets så kallade Farokonvention och att främja uppnåendet av målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy