Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsrådets principbeslut om utnyttjande och öppnande av information
Julkaistu

25.04.2022

ISBN

978-952-383-768-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-768-3

Asiasanat ja teemat

informationspolitik, information, informationshantering, data, interoperabilitet, informationsresurser, öppen information

Sivumäärä

37

Info

Med statsrådets principbeslut som handlar om att utnyttja och öppna information genomförs de informationspolitiska målen i statsminister Marins regeringsprogram. Riksdagens uttalanden om statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens (SRR 7/2018 rd), som godkändes 2019, har beaktats i detta principbeslut som beretts genom ett öppet samarbete med berörda grupper. Principbeslutet godkändes vid statsrådets sammanträde den 17 mars 2022.

Med principbeslutet och genomförandet av det eftersträvas en situation där alla organisationer inom statsförvaltningen har bättre möjligheter än tidigare att utnyttja information. Det är önskvärt att samma mål sprids även till den övriga offentliga förvaltningen.

I principbeslutet ingår de strategiska målen för informationspolitiken. Dessa har delats in i fyra olika temahelheter:

1. styrning, samordning och samarbete

2. strategi och verksamhet

3. informationshantering

4. möjliggörare.

Under varje tema beskrivs de strategiska målen för temat. Målen har delats in i ett huvudsakligt mål och i olika delmål som stöder det. Dessutom beskrivs de långsiktiga effekter som eftersträvas i och med att målet uppnås.

För statsförvaltningens del har det utarbetats en färdplan för åtgärderna som ska bidra till att målen uppnås. Den första versionen av färdplanen, som ska uppdateras regelbundet, finns som bilaga till principbeslutet. Finansministeriet har inlett beredningen av färdplanen, men den närmare beredningen och behandlingen av färdplanen och andra förfaranden överenskoms separat utifrån principbeslutet.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy