Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ehdotus maksuehtolain muuttamisesta : Työryhmän mietintö
Julkaistu

21.04.2022

ISBN

978-952-400-262-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-262-2

Asiasanat ja teemat

maksuehdot, yritykset, valvonta, hallitusohjelmat

Sivumäärä

79

Info

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kaupallisten sopimusten maksuehdoista (30/2013, jäljempänä maksuehtolaki). Lisäksi lakiin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (100/2013) tehtäisiin maksuehtolain muutoksista johtuvat tarkistukset ja muutokset.

Maksuehtolain 5 §:n mukaan 30 päivän maksuajan saa elinkeinonharjoittajien välisessä suhteessa ylittää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Käytännössä on kuitenkin ilmen-nyt tilanteita, joissa osa suuryritysvelallisista ei menettele säännöksen mukaisesti.

Esityksessä ehdotetaan, että viranomainen asetetaan valvomaan maksuehtolain 5 §:n noudattamista suuryritysten osalta. Valvontaviranomaisena toimisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoisi maksuehtolain 5 §:n noudattamista, jos velallisen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on vähintään 2 miljoonaa euroa. Edellytyksenä olisi lisäksi, että velkojayritys olisi mikro- tai pienyritys, jonka liikevaihto tai sitä vastaava tuotto olisi alle 2 miljoonaa euroa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto voisi maksuehtolain 5 §:n rikkomistapauksissa antaa velalliselle huomautuksen tai julkisen varoituksen ja kieltää velallista jatkamasta tai uusimasta lainvastaista menettelyä. Kiellon tehosteeksi voitaisiin asettaa uhkasakko. Maksuehtolakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksista.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy