Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsrådets principbeslut om teknologipolitiken
Julkaistu

20.04.2022

ISBN

978-952-383-843-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-843-7

Asiasanat ja teemat

politik, teknologipolitik, politikområde, teknologi, politikprogram

Sivumäärä

28

Info

I principbeslutet om teknologipolitiken fastställs de övergripande gemensamma målen och de detaljerade målen för Finlands teknologipolitik samt de centrala sätten att främja de uppställda målen. Den grundläggande målsättningen med teknologipolitiken är att Finland 2030 ska vara världens mest framgångsrika och välkända land i fråga om att främja välfärd genom att forska om, utveckla och utnyttja teknologi.

Fyra mål har ställts upp för att uppnå denna målsättning:

1. Finland hör till världens mest konkurrenskraftiga stater och är världens bästa plats för teknikföretag.

2. I Finland finns världens mest kända och mest attraktiva centra för utbildning, forskning, experter och investeringar inom teknikbranschen.

3. Finland har världens teknik- och innovationsvänligaste offentliga sektor som möjliggör välfärd för människor och företag

4. Finland drar nytta av en djärv utveckling och tillämpning av teknik som svarar på globala utmaningar.

Åtgärder som kräver finansiering behandlas och beslutas separat i processerna kring budgeten och planen för de offentliga finanserna. Avsikten är att de teknologipolitiska mål som fastställs i detta principbeslut ska främjas över regeringsperioderna samt att en uppföljningsmodell ska skapas för att uppnå den målsättning som ställts upp som stöd för det långsiktiga arbetet. Principbeslutet var ute på remiss 28.1–25.2.02022 och utlåtande gavs av 54 instanser. Principbeslutet godkändes vid statsrådets sammanträde den 31 mars 2022.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy