Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Lainsäädännön jälkiarvioinnin kehittäminen valtioneuvostossa : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

20.04.2022

ISBN

978-952-383-799-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-799-7

Asiasanat ja teemat

säädösvalmistelu, vaikutukset, arviointi, valmistelu

Sivumäärä

45

Info

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan Suomeen laaditaan valtioneuvostotasoinen lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmä. Suomessa tehdään erilaisia jälkiarviointeja, mutta niiden toteutusta ei koordinoida eikä seurata valtioneuvostossa. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää jälkiarviointia.

Oikeusministeriön asettama poikkihallinnollinen lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä järjesti 7.7.–30.9.2021 lausuntokierroksen kysyäkseen eri tahojen näkemyksiä siitä, miten lainsäädännön jälkiarviointia tulisi Suomessa kehittää. 50 tahoa vastasi lausuntopyyntöön.

Lausunnonantajat tukivat lähes yksimielisesti jälkiarvioinnin kehittämistä ja koordinointia valtioneuvostotasolla. Näkemykset olivat pitkälti yhdenmukaisia esimerkiksi jälkiarvioitavien hankkeiden valintakriteerien ja jälkiarviointien toteutustapojen osalta. Lausuntopalaute oli jakautuneempaa sen osalta, tulisiko jälkiarvioitavien hankkeiden valintaa koordinoida keskitetysti valtioneuvostotasolla.

Saatua palautetta hyödynnetään huhtikuussa 2022 käynnistyvässä hankkeessa, jossa on tarkoitus laatia valtioneuvoston yhteiset periaatteet seurannasta ja jälkiarvioinnista sekä kehittää muun muassa niiden tukea ja osaamista, seurantaa ja laadunvalvontaa sekä tiedon ja tulosten levittämistä.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy