Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kansallinen tieliikenteen päästökauppa. Arviomuistio
Julkaistu

14.04.2022

ISBN

978-952-243-754-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-754-9

Asiasanat ja teemat

ilmasto, liikenne, päästökauppa, päästöoikeudet, päästöt, kompensointi

Sivumäärä

117

Info

Valtioneuvosto teki 6.5.2021 periaatepäätöksen kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä eli fossiilittoman liikenteen tiekartasta vuoteen 2030. Arviomuistio liittyy tiekartan kolmanteen vaiheeseen. Arviomuistio käsittelee päästökauppaa päästövähennyskeinona, sen vaikutuksia polttoaineen hintaan, kotitalouksiin ja yrityksiin sekä mahdollisia kompensaatiokeinoja.

Päästökaupalla voitaisiin varmistaa päästötavoitteen toteutuminen, koska myytävien päästöoikeuksien määrä voidaan asettaa vastaamaan päästökattoa. Polttoaineen jakelija ostaa päästöoikeuksia. Hinta asettuu markkinoilla sellaiselle tasolle, että polttoaineen kulutus mukautuu päästökaton mukaiseksi. Hinnannousulla olisi vaikutuksia sekä kotitalouksiin että yrityksiin. Mahdollisen kompensaatiomallin muodostamisessa tulisi olla huolellinen ja toteutustavat edellyttävät jatkoselvitystä.

Tieliikenteen päästöjen ennustetaan vähenevän odotettua nopeammin, mutta päästövähennyksiin liittyy edelleen epävarmuutta. Komission esitykseen vuonna 2026 alkavasta EU:n kattavasta tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästökaupasta on myös varauduttava.

Kansallinen tieliikenteen päästökauppa on vaihtoehto, jos EU:n laajuinen tieliikenteen päästökauppa ei toteutuisi tai syntyisi tarve taloudelliselle ohjaukselle ennen EU-päästökaupan suunniteltua alkua. Siirtymävaiheessa voitaisiin harkita kevennettyä päästökauppaa.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy