Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Eduskunnan osallistumis- ja tiedonsaantioikeus EU-asioiden kansallisessa valmistelussa : Ohjeita valtioneuvoston EU-valmistelijoille
Julkaistu

08.04.2022

ISBN

978-952-400-530-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-530-2

Asiasanat ja teemat

oikeusministeriö, valtioneuvosto, eduskunta, EU, julkisuus, U-asia, E-asia, UTP-asia, toissijaisuusasia, oppaat

Sivumäärä

46

Info

Oppaassa käsitellään perustuslain säännöksiä, jotka koskevat eduskunnan osallistumista Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun, niiden tulkintakäytäntöä ja soveltamista. Se on tarkoitettu tukemaan valtioneuvoston virkamiehiä EU-asioiden valmistelussa. Opas on laadittu oikeusministeriössä ja sen valmistelun aikana on kuultu kaikkia ministeriöitä, oikeuskanslerinvirastoa sekä eduskunnan suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan sihteeristöjä.

Aikaisempaa ohjeistusta on päivitetty ottamalla huomioon erityisesti eduskunnan suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan viimeaikainen lausuntokäytäntö sekä suuren valiokunnan EU-sihteeristön päivitetty ohje EU-asioiden eduskuntakäsittelystä. Ohjeistuksessa painopiste on eduskunnan oikea-aikaisen tiedonsaannin turvaamisessa. Myös kiiretilanteissa on varmistettava, että eduskunta saa riittävät ja tarpeelliset tiedot voidakseen osallistua Suomen kantojen valmisteluun perustuslaissa tarkoitetulla tavalla.

Pääpaino on niiden EU-asioiden käsittelyssä, jotka kuuluvat perustuslain 96 §:n mukaisesti eduskunnan toimivaltaan (ns. U-asiat). Lisäksi oppaassa käsitellään niitä EU-asioita, joiden osalta eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta tietoja perustuslain 97 §:n mukaisesti, sekä toissijaisuusvalvontaa ja EU-asioiden eduskuntakäsittelyyn liittyvien asiakirjojen julkisuutta.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy