Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022–2030 : Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi
Julkaistu

28.03.2022

ISBN

978-952-383-496-5

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-496-5

Asiasanat ja teemat

kestävä kehitys, strategiat, hyvinvointi, ympäristö, YK, Agenda2030

Sivumäärä

75

Info

Suomen kestävän kehityksen toimikunta valmisteli vuoden 2021 aikana kansallisen Agenda2030 -tie-kartan, joka on keskipitkän aikavälin suunnitelma siitä, millaisilla toimilla Suomi saavuttaa YK:ssa vuonna 2015 sovitun globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda2030) tavoitteet. Päätös tiekartan laadinnasta sisältyi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, ja tiekartan valmistelu annettiin toimikunnan tehtäväksi joulukuussa 2020.

Agenda2030 -tiekartta hyväksyttiin toimikunnan kokouksessa helmikuussa 2022 ja luovutettiin hallitukselle hyödynnettäväksi hallituksen työssä. Samalla toimikunta päätti oman strategiansa uudistamisesta siten, että tiekartan pääsisältö muodostaa toimikunnan uuden strategian ytimen. Uusi strategia "Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi" hyväksyttiin toimikunnan kokouksessa 10.3.2022.

Toimikunnan uuden strategian ytimessä ovat Agenda2030 -tiekarttatyössä määritellyt kuusi muutosaluetta (kuva). Kunkin muutosalueen osalta strategia sisältää vuoteen 2030 ulottuvan muutosvision, joukon visioita konkretisoivia muutostavoitteita, sekä kuvauksen keskeisistä yhteiskunnan eri aloja koskettavista toimenpiteistä, jotka ovat avainroolissa muutoksen toteutumiseksi. Kuuden muutosalueen lisäksi strategia käsittelee Suomen tukea Agenda2030:n toteutumiselle globaalisti.

Strategia sisältää myös viisi läpileikkaavaa periaatetta, joiden noudattamiseen strategian toimeenpanossa toimikunnan jäsenet ovat sitoutuneet. Nämä periaatteet ovat oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon varmistaminen; koko yhteiskunnan osallistaminen ja osallisuus; heikoimmassa asemassa olevien korostettu huomioiminen (Leave no one behind); pitkäjänteisyyden ja politiikkajohdonmukaisuuden varmistaminen; sekä globaalin vastuun kantaminen.

Toimikunnan strategia toimii pitkän aikavälin tavoitekehikkona ja politiikkajohdonmukaisuuden välineenä eri hallinnonalojen ja yhteiskunnallisten toimijoiden strategia- ja ohjelmatyölle.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy