Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa : Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

28.03.2022

ISBN

978-952-259-933-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-933-9

Asiasanat ja teemat

kuluttajaoikeus, kuluttajansuoja, koulutuspalvelut, kuluttajat, asiakkaat, palvelut, kuluttajapalvelut, asiakkaansuoja, henkilöön kohdistuvat palvelut, julkiset hyvinvointipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut

Sivumäärä

44

Info

Enemmistö lausunnonantajista pitää tarpeellisena säätää nykyistä tarkemmin kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen osalta. Moni lausunnonantaja katsoo, että mietinnössä kuluttajansuojalakiin (38/1978) lisättäväksi ehdotetun uuden 9 a luvun säännökset selkeyttäisivät oikeustilaa niin kuluttajan, elinkeinonharjoittajan kuin myös lain soveltajan näkökulmasta.

Lausunnonantajien näkemykset mietinnössä säädettäväksi ehdotetun uuden asiakkaansuojalain tarpeellisuudesta jakautuvat. Moni lausunnonantaja katsoo, että asiakkaalla on tarve saada nykyistä parempaa oikeussuojaa julkisesti järjestetyissä henkilöpalveluissa. Enemmistö lausunnonantajista suhtautuu kuitenkin ehdotettuun asiakkaansuojalakiin kielteisesti ja katsoo, että asiakkaan oikeudet on jo nykyisellä lainsäädännöllä kattavasti turvattu tai, että asiakkaan oikeussuojan mahdollista kehittämistä tulisi tarkastella kuhunkin julkiseen palveluun sovellettavan erityislainsäädännön muutostarpeiden sekä tarvittaessa kollektiivisen viranomaisvalvonnan kokonaistarkastelun yhteydessä.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy