Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Arviomuistio maakaaren muutostarpeista. Lausuntotiivistelmä
Julkaistu

17.03.2022

ISBN

978-952-259-992-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-992-6

Asiasanat ja teemat

maakaari, kiinteistökauppa, panttaus, kiinteistön saanto

Sivumäärä

45

Info

Oikeusministeriössä laadittuun arviomuistioon maakaaren muutostarpeista saatiin avoimella lausuntokierroksella 2.12.2021-31.1.2022 yhteensä 32 lausuntoa. Maakaaren kokonais-uudistukselle ei nähty tarvetta, mutta useat lain osittaisuudistusta tarkoittavat ehdotukset saivat kannatusta.

Enemmistö lausunnonantajista kannatti kiinteistön luovutuksen muotovaatimusten keven-tämistä. Erityisesti kannatettiin sähköisten vaihdantapalveluiden käytön kehittämistä. Toi-saalta osa lausunnonantajista kannatti kaupanvahvistajaa koskevan vaatimuksen säilyttä-mistä.

Valtaosa lausunnonantajista kannatti maakaaren kiinteistökiinnitystä ja –panttioikeutta koskevan terminologian selventämistä, vuokraoikeutta koskevan sääntelyn kehittämistä sekä hallinnanjakosopimuksen sääntelyn tarkentamista. Myös rakennusten aseman selventäminen sai jonkin verran kannatusta.

Enemmistö lausunnonantajista kannatti myös muita arviomuistion ehdotuksia sähköisten toimintatapojen huomioon ottamiseksi ja kirjaamismenettelyn helpottamiseksi.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy