Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Yrityspalvelut 2024+ -selvitys : Selvitysraportti 2022
Julkaistu

04.03.2022

ISBN

978-952-327-871-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-871-4

Asiasanat ja teemat

yritykset, elinkeinot, yrityspalvelut, osaaminen, työvoima, yrittäjyys

Sivumäärä

61

Info

Yrityspalvelut 2024+ selvityksen kohteena on julkisen yrityspalvelukokonaisuuden arviointi sekä kehittäminen yrityspalveluiden saatavuuden, toimivuuden ja yritysten kasvun näkökulmista ulkoiset ja sisäiset toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen.

Julkisten yrityspalvelutoimijoiden kokonaisuus on hyvin laaja ja hajanainen. Toimijat toimivat eri lähtökohdista ja palveluvalikoima on erittäin kirjava. Kansallisten ja seudullisten ekosysteemien muodostuminen ja toimijoiden keskinäinen verkostoituminen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin on yhä merkittävämmässä roolissa vaikuttavuustavoitteiden edistämisessä.

Tarvitaan systeeminen muutos, jossa julkisten yrityspalvelujen painopiste siirtyy neuvonnasta ekosysteemien rakentamiseen. Osana ekosysteemikehitystä tulisi panostaa rahoituksen palvelumarkkinoiden luomiseen, Työmarkkinatorin jatkokehittämiseen, kansalliseen kokoavaan palvelukerrokseen pohjautuvaan asiointiratkaisuun ja siirtymiseen palvelupoluista tarvelähtöisiin palvelukokonaisuuksiin. Yrityspalvelutuottajien roolitusta ja työnjakoa tulisi selkeyttää luomalla sopimuskäytännöt seudullisten yrityspalvelutoimijoiden työnjaon selkeyttämiseksi sekä alueellisten yrityspalveluekosysteemien kattavaksi synnyttämiseksi. Kehittyneen analytiikan ja tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi on varmistettava kansallisten tietovarantojen kattavuus.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy