Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Klient- och patientsäkerhetsstrategi och genomförandeplan 2022–2026
Julkaistu

24.02.2022

ISBN

978-952-00-8468-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8468-4

Asiasanat ja teemat

socialvård, patientsäkerhet, egenkontroll, social- och hälsovårdsreform, hälso- och sjukvård, asiakasturvallisuus

Sivumäärä

81

Info

Genom klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen 2022–2026 främjas genom-förandet av delaktighet, åtgärder som stärker säkerheten och ledningen av säkerhetskulturen i Finland.

Visionen är att Finland år 2026 ska vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet – vi undviker skador som går att undvika. Det innebär att vi tar i bruk rekommendationer som baserar sig på bästa tillgängliga forskningsrön så att de gagnar ledningen, yrkespersoner, patienter och klienter i alla organisationer och på alla verksamhetsnivåer.

För att visionen ska kunna förverkligas har den delats in i fyra strategiska spetsar. Under varje spets finns tre mål som stärker klient- och patientsäkerheten i praktiken, om de uppnås. I strategin ingår en genomförandeplan, så att tillämpningen av målen i den dagliga verksamheten kan inledas genast i början av strategiperioden. De strategiska spetsarna, målen och åtgärderna har utarbetats så att visionen är möjlig att uppnå. Genomförandet av strategin följs upp med de mätare som valts för ändamålet.

Strategin och genomförandeplanen har beretts för att användas av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, aktörer som leder och övervakar verksamheten, politiska beslutsfattare samt klienter, patienter och deras närstående. Strategin lämpar sig för såväl offentliga som privata aktörer samt för alla intressegrupper som främjar säkerheten.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy