Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Tiedonhallintalautakunnan arviointikertomus 2020–2021
Julkaistu

18.02.2022

ISBN

978-952-367-891-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-891-0

Asiasanat ja teemat

lautakunnat, tiedonhallinta, julkinen hallinto, arviointi, vaatimukset, tiedonhallintalautakunta, tiedonhallintalaki

Sivumäärä

21

Info

Tiedonhallintalaki tuli voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään niistä velvollisuuksista ja vaatimuksista, joita tiedonhallintayksikön tai viranomaisen tulee täyttää tiedonhallinnassa ja asiakirjojen käsittelyssä. Tiedonhallintalain 10 §:ssä säädetään julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä itsenäisenä viranomaisena. Tiedonhallintalautakunnan arviointitehtävästä säädetään tiedonhallintalain 11 §:ssä. Tiedonhallintalautakunnan arviointitehtävän toteuttaminen perustuu sihteeristön vuosittain valmistelemaan ja tiedonhallintalautakunnan hyväksymään arviointisuunnitelmaan. Lautakunnan kaksi ensimmäistä arviointikierrosta (2020 ja 2021) on toteutettu tiedonhallintayksiköille lähetetyillä kirjallisilla selvityspyynnöillä.

Arviointien perusteella tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallintalain mukaisesti vaihtelee tiedonhallintayksiköittäin. Osa organisaatioista on toteuttanut lain vaatimuksia jo etupainotteisesti ja osa on vasta käynnistämässä tai parhaillaan toteuttamassa toimintaansa lain mukaiseksi. Yleisesti ottaen valtion virastoilla tiedonhallintalain vaatimusten toteuttaminen on edennyt jonkin verran kuntia nopeammin.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy