Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ennakoiva talous- ja henkilöstösuunnittelu – pelastustoimen suorituskyvyn perusta
Julkaistu

09.02.2022

ISBN

978-952-324-608-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-608-9

Asiasanat ja teemat

sisäinen turvallisuus, pelastustoimi, suorituskyky, talous, henkilöstö

Sivumäärä

120

Info

Tämän Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen osatutkimuksen lähtökohtana on ollut tarve saada ajantasainen kokonaiskuva pelastustoimen talouden ja henkilöstön tilanteesta ja tuottaa tietoa vuosina 2020 ja 2021 meneillään olleeseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen hallintouudistuksen tarpeisiin.

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu pelastustoimen talouteen ja henkilöstöön liittyviä kysymyksiä neljän pääteeman kautta: (1) pelastustoimen talous- ja henkilöstöanalyysit 2010 ja 2019, (2) pelastustoimen talouteen ja henkilöstöön liittyvät sisäiset ja ulkoiset tekijät, (3) hyvinvointialueen pelastustoimen talous- ja henkilöstötietoperusta ja (4) hyvinvointialueiden lähtötilanne pelastustoimen talouden ja henkilöstön osalta.

Tässä tutkimuksessa on käytetty materiaalina Pelastustoimen onnettomuus- ja resurssitilaston (Pronto) tietoja, Haka-rekisterin tietoja, Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) tietoja, pelastuslaitosten tilinpäätösten 2019 ja 2020 tietoja ja muita relevantteja tutkimuksia ja selvityksiä. Lisäksi ymmärrystä on kerrytetty asiantuntijoiden ja erilaisten työryhmien kanssa käytyjen keskustelujen avulla. Aineistojen käsittely on tapahtunut määrällisten ja laadullisten menetelmien avulla.

Tämän tutkimuksen hyödyt ovat olleet sekä tietoa tuottavia että kehittämistä edistäviä. Tuotoksena on syntynyt paljon tietoa pelastustoimen talouteen ja henkilöstöön liittyen. Tuotoksena ovat myös syntyneet pelastustoimen sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä huomioivat pelastajatarpeen ja pelastustoimen rahoitusvajeen viitekehykset ja tarkemmat laskelmat. Tuotoksena on syntynyt myös alustavia suosituksia pelastustoimen talouden ja henkilöstöasioiden mittaamiseksi. Tutkimuksen rinnalla on jatkokehitetty pelastustoimen palveluluokkia ja niiden tietosisältöjä.

Jatkossa tässä tutkimuksessa kerättyjä tietoja voidaan kehittää ja yhdistää palvelemaan myös suorituskyvyn taloudellista laskentaa ja arviointia.

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen julkaisut:

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke : Yhteenvetoraportti

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysi

Onnettomuusennusteiden hyödyntäminen pelastustoimessa

Pelastustoimen tietoperustan päivittäminen ja uudistaminen

Asiakkuustyö ja asiakasymmärrys pelastustoimessa

Kuka auttaa harvaan asutuilla alueilla ja maaseudulla? : Lisää ymmärrystä ja ratkaisuja pelastustoimelle

Pelastustoiminnan suorituskykyvaatimukset

Onnettomuuksien ehkäisyn suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin

Pelastustoimen rooli alueellisen varautumisen yhteistyössä ja väestönsuojelun suorituskyvyt

Ennakoiva talous- ja henkilöstösuunnittelu – pelastustoimen suorituskyvyn perusta

Pelastustoimen väestökysely ja -segmentointi : Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen loppuraportin osajulkaisu

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy