Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hanke : väliraportti
Julkaistu

08.02.2022

ISBN

978-952-383-605-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-605-1

Asiasanat ja teemat

sosiaaliala, terveysala, korkeakoulut, koulutus, kuntoutus, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö

Sivumäärä

136

Info

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisen sosiaali- ja terveys-alan korkeakoulutuksen kehittäminen -hankkeen (SOTEKO) tehtävänä on sosiaali- ja ter-veysalan alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin johtavan koulutuksen ja niitä täydentä-vän korkeakoulutuksen kehittäminen. Tavoitteena on joustavammat ja tehokkaammat koulu-tuspolut, selkeämpi koulutus- ja tutkintorakenne sekä osaavan työvoiman saatavuuden ja jatkuvan oppimisen parantaminen. Väliraportti sisältää koulutuksen nykytilan kuvauksen ja hanketyöryhmän johtopäätöksiä alan korkeakoulutuksen kehittämiseksi. Hankkeen tietopoh-jaa laajennetaan vuonna 2023. Loppuraportti julkaistaan vuoden 2024 alussa. Hanke ei ole vielä käsitellyt kaikkia toimeksiannon mukaisia tehtäviä, joten sen johtopäätökset ovat luon-teeltaan alustavia. Johtopäätökset:

Tilastotarkastelu osoittaa, että alan koulutukset ovat vetovoimaisia. Vetovoiman kehitystä on tarkasteltava jatkotyönä. Sairaanhoitajien tulisi voida lisäpätevöityä terveydenhoitajiksi tai ensihoitajiksi. Kätilökoulutuksen rakenne uudistetaan. Kaksoistutkintojen eli kätilön, ensihoitajan ja terveydenhoitajan koulutusrakennetta käsitellään alatyöryhmässä. Korkeakoulusektorien välisten siirtymien sujuvoittamista jatkovalmistellaan alatyöryhmissä. Sote-uudistuksen toimeenpano edellyttää johtamisosaamista, jota tulisi toteuttaa monialaisena koulutuksena.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy