Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Pelastustoimen tietoperustan päivittäminen ja uudistaminen
Julkaistu

09.02.2022

ISBN

978-952-324-584-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-584-6

Asiasanat ja teemat

sisäinen turvallisuus, pelastustoimi, tieto, pelastusala, tutkimus, suorituskyky, pelastustoimen kehittäminen, tutkimus ja kehitys, suorituskyvyn mittaaminen

Sivumäärä

57

Info

Työn tavoitteena oli koota suorituskykyhankkeessa havaitut tietotarpeet yhdeksi kokonaisuudeksi tulevan kehitystyön perustaksi. Lähtökohtana oli pelastustoimen uudistushankkeen kehitysehdotukset, pelastustoimen lainsäädäntö ja ohjeet, aikaisemmat tutkimus- ja selvitysaineistot sekä tutkimusjulkaisut, jotka käsittelivät suorituskykyyn liittyvää mittaamista.

Työn keskeinen lopputulos on tietopohjan rakenteen ja ensimmäisen vaiheen sisältöjen ryhmittely. Tietosisältöjä on kuvattu tietotarpeina, mittareina sekä arvioitavina tietoina ja tietolähteinä, mikäli niitä on eri aineistoista havaittu. Tietotarpeiden tarkastelu on jäsennelty toimintaympäristöön ja palvelun toteutukseen liittyviin tietoihin. Näkökulmana on ollut tavoitteiden asettaminen, arviointi ja ohjaus sekä tutkimus- ja kehittämistyön tarpeet.

Suorituskyky kuvaa pelastustoimen kykyä toteuttaa sille määritelty tehtävä tietyissä olosuhteissa. Suorituskyvyn mittaamisen keskeisin toimenpide on tavoitteiden asettaminen suhteessa toimintaympäristöön. Kokonaisuuden tarkastelu vaatii useita mittareita ja laadullista arviointia.

Lopputuloksena oikein mitoitettu ja kohdennettu suorituskyky ilmenee onnettomuuksien ja vahinkojen määrän tai niiden vaikutusten vähenemisenä. Tällöin palveluiden mitoitus vastaa riskejä ja palveluiden kysyntää, ja ihmisillä ja yhteisöillä on valmiudet estää onnettomuuksia ja toimia vaaratilanteissa.

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen julkaisut:

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke : Yhteenvetoraportti

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysi

Onnettomuusennusteiden hyödyntäminen pelastustoimessa

Pelastustoimen tietoperustan päivittäminen ja uudistaminen

Asiakkuustyö ja asiakasymmärrys pelastustoimessa

Kuka auttaa harvaan asutuilla alueilla ja maaseudulla? : Lisää ymmärrystä ja ratkaisuja pelastustoimelle

Pelastustoiminnan suorituskykyvaatimukset

Onnettomuuksien ehkäisyn suorituskyky suhteessa suorituskykyvaatimuksiin

Pelastustoimen rooli alueellisen varautumisen yhteistyössä ja väestönsuojelun suorituskyvyt

Ennakoiva talous- ja henkilöstösuunnittelu – pelastustoimen suorituskyvyn perusta

Pelastustoimen väestökysely ja -segmentointi : Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen loppuraportin osajulkaisu

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy