Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kriteereistä selkeyttä uusien hankkeiden ympäristövaikutusten mallintamiseen : VESIMALLIT-hankkeen loppuraportti
Julkaistu

07.02.2022

ISBN

978-952-383-221-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-221-3

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, mallit (mallintaminen), ympäristöluvat, vesienhoito, merialueet, ympäristö, mallinnus, ympäristölupa, merenhoito

Sivumäärä

67

Info

Ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristölupaprosessissa erilaisille ympäristövaikutusten ennakkoselvitysmenetelmille on suuri tarve. Vaikutusten arvioinnissa on käytetty monia menetelmiä, ml. mallinnusta, mutta toistaiseksi mallinnukselle ei ole Suomessa ollut laatukriteeristöä. Vesienhoidon ympäristötavoitteiden oikeudellisen sitovuuden myötä vaatimukset arvioida hankkeiden vesistövaikutukset lupaprosessissa riittävän luotettavasti ovat kasvaneet. Hankkeiden vesistövaikutusten arvioiden luotettavuus ja mallinnukseen liittyvät epävarmuudet ovat nousseet esiin näissä prosesseissa. Kriteeristö hyvälle mallinnukselle helpottaa lupaprosessia sekä hakijan että viranomaisen näkökulmasta.

Raportissa käsitellään myös sopeutuvan hallinnan keinoja mallinnukseen ja ennakkoarviointeihin väistämättä liittyvien epävarmuuksien hallintaan. Koska kaikkia ympäristössä tapahtuvia muutoksia ei voida ennalta tietää tai ottaa mallinnuksissa huomioon, reagoiminen mahdollisiin muutoksiin edellyttää riittävää seurantaa ja mahdollisuuksia sopeuttaa toimintoja. Näitä keinoja pohditaan myös lainsäädännön näkökulmasta.

VESIMALLIT-hankkeen tarkoituksena oli 1) kartoittaa mallien käytön nykytilaa ympäristölupahakemuksissa osana ennakkoarviointeja, 2) pohtia puutteita mallinnustyökaluissa, 3) tehdä ehdotus mallinnuksen kehittämistarpeisiin luvituksen näkökulmasta sekä 4) luoda kriteerit hyvälle mallinnukselle arvioitaessa uusien hankkeiden vaikutuksia vesi- ja meriympäristöön. Mallinnuksen roolia arvioitiin sekä tieteen että oikeuden kannalta.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy