Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
En strategi för sociala företag
Julkaistu

03.02.2022

ISBN

978-952-327-990-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-990-2

Asiasanat ja teemat

arbetsliv, arbete, socialt företagande, social ekonomi, sysselsättning (process), sociala innovationer, arbetspolitik, partiellt arbetsföra arbetstagare, kompletterande arbetsmarknader

Sivumäärä

27

Info

Sociala företag bedriver näringsverksamhet för att uppnå samhälleliga mål och använder största delen av sin vinst till att uppnå sina mål. I verksamheten betonas ansvarsfullhet, öppenhet och transparens samt delaktighet och demokrati i förvaltningsmodellen.

Utgångspunkten för strategin är att särdragen i sociala företags affärsverksamhet erkänns, men att det inte skapas någon särskild författningsrund eller ges någon särbehandling. Däremot ska verksamhetsbetingelserna för sociala företag stärkas. I strategin föreslås att det bildas ett nationellt kompetenscentrum som fungerar som ett nätverk. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för styrningen och uppföljningen av centret. Kompetenscentret ska ha till uppgift att skapa rådgivnings- och vägledningstjänster i de sociala företagen samt göra verksamhetsmodellen mera känd. Sociala företags effektbaserade kunnande inom näringsverksamhet ska ökas. Åtgärder för att etablera sociala innovationer ska stärkas. En effektbaserad offentlig upphandling, användningen av sociala kriterier och innovativa förfaranden ska främjas och behovet av nya finansieringsmodeller och möjligheterna att utvidga dem ska bedömas. Statistikföringen och kunskapsproduktionen ska systematiseras och forskningsverksamheten ska ökas. Det centrala målet med strategin är att förbättra sysselsättningen bland partiellt arbetsföra och övriga grupper som befinner sig i en svag ställning på arbetsmarknaden.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy