Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla
Julkaistu

24.01.2022

ISBN

978-952-327-935-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-935-3

Asiasanat ja teemat

yritykset, elinkeinot, innovaatiotoiminta, sääntely, talouskasvu, tuottavuus

Sivumäärä

117

Info

Sääntelyn edistäminen innovaatioiden ja uusien liiketoimintamallien markkinoille pääsyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi sisältyy kansallisen TKI-tiekartan toimenpiteisiin. Tämä selvitys tukee tiekartan toimeenpanoa sekä työ- ja elinkeinoministeriön kasvuportfolion kehittämispilottia tarkastelemalla, miten uusien kasvualojen kehitystä voidaan tukea innovaatiomyönteisen sääntelyn käytäntöjen avulla. Selvitystyön pohjalta, kansainväliset opit huomioiden, on valmisteltu ehdotus sääntelykokeilujen kansalliseksi toimintamalliksi. Toimintamalli tarjoaa viranomaisille mallin sääntelykokeilujen, ja erityisesti sääntelyhiekkalaatikon, tarpeen, hyötyjen ja toteutuksen reunaehtojen arviointiin. Lisäksi se tukee sääntelykokeilujen valmistelua tarjoamalla käytännön tietoa ja ohjeistusta. Esimerkkialoina selvityksessä on tarkasteltu energia- ja elintarvikealaa. Selvitys osoitti, että sääntelyn hiekkalaatikot ovat vain yksi työkalu muiden joukossa. Selvityksen suosituksina ehdotetaan sääntelykokeiluja koskevan strategian tai toimintaohjelman laatimista sekä sääntelykokeilujen kansallisen osaamiskeskuksen tai -verkoston perustamista. Lisäksi ehdotetaan energia-alan sääntelyn hiekkalaatikon valmistelun käynnistämistä. Tässä voitaisiin toteuttaa hajautettujen energiayhteisöjen kokeiluja. Elintarvikealalla EU-sääntely vähentää merkittävästi kansallista liikkumavaraa ja vaikeuttaa sääntelykokeilujen toteuttamista kansallisella tasolla. Alalla tulisi pyrkiä ensisijaisesti EU-tason hiekkalaatikoiden edistämiseen.

Yhteenveto innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöistä ja sääntelykokeiluista sekä kuvaus keskeisistä sääntelykokeilujen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavista asioista koottu erilliseen oppaaseen.

Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla – Ohjeita sääntelykokeilujen suunnitteluun ja toteutukseen

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy