Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen : Sosiaaliturvakomitean ongelmaraportti
Julkaistu

17.01.2022

ISBN

978-952-00-8444-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8444-8

Asiasanat ja teemat

sosiaaliturva, perusturva, asuminen, toimeentulotuki, sosiaaliturvauudistus, parlamentaariset komiteat, uudistukset

Sivumäärä

73

Info

Sosiaaliturvakomitean jäseniltä ja pysyviltä asiantuntijoilta pyydettiin keväällä 2020 näkemyksiä Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä tunnistetuista ongelmista. Asumisen jaoston tehtäväksi tarkentui kuvata ongelmia erityisesti viimesijaisen turvan, perustusturvan ja asumisen tukemisen näkökulmasta. Tämän raportin taustalla on komitean jaostojen jäsenten ongelmiksi kuvaamat tilanteet ja niitä jäsentämään tuotettua lainsäädännön kuvausta, tutkimuksellista aineistoa sekä tilasto- ja elämäntilannekuvausmateriaalia.

Luvussa 2 taustoitetaan viimesijaisen turvan, perusturvan ja asumisen tukemisen käsitteitä, valtiosääntöoikeudellista taustaa sekä kuvataan järjestelmien historiallista kehitystä. Sen jälkeen luvussa 3 tutkijoiden laatimien katsausten kautta tarkastellaan ongelmia julkisessa keskustelussa, kansainvälisessä vertailussa ja tilastojen valossa.

Luvussa 4 analysoidaan esitettyjä ongelmia pohjautuen moniääniseen ongelmakuvaukseen jaostojen jäseniltä. Käsittely on ryhmitelty niin, että ensin kuvataan asumismenojen korvaamista asumistuella ja toimeentulotuella. Sen jälkeen analysoidaan yleisemmin viimesijaisen turvan roolia perusturvan täydentäjänä. Lopuksi analysoidaan tilanteita, joissa viimesijainen turva toimii perusturvan sijasta, ja mitä näkökohtia näihin tilanteisiin liittyy. Luvussa 5 kuvataan ongelmia ihmisten elämäntilanteiden valossa.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy