Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sisäministeriön toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2022–2025
Julkaistu

12.01.2022

ISBN

978-952-324-568-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-568-6

Asiasanat ja teemat

hallinto, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, turvallisuus, tasa-arvosuunnitelmat

Sivumäärä

97

Info

Sisäministeriön toiminnan päätavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa kaikille, henkilökohtaisista ominaisuuksista tai tilanteista riippumatta. Jotta onnistumme tavoitteen toteuttamisessa, tulee toiminnassa huomioida erityisesti ne ihmiset, joiden turvallisuuden toteutumisessa tunnistetaan puutteita.

Sisäministeriössä käynnistettiin vuoden 2021 alussa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien päivitystyö. Vuoden aikana järjestettiin mm. koulutusta henkilöstölle sekä suoritettiin ministeriön toiminnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutusten arviointia. Suunnitelmassa asetetaan tavoitteita koskien kahdeksaa ministeriön toiminnan osa-aluetta ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisessa havaittua kehittämiskohdetta. Tavoitteiden toteuttamiseksi on valikoitu 31 toimenpidettä, jotka on tarkoitus toteuttaa vuosina 2022–2025.

Suunnitelmassa on keskitytty rakenteiden luomiseen pitkäjänteiselle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle osana kaikkea muuta toimintaa. Tavoitteena on lisätä eri väestöryhmiä ja syrjinnän kysymyksiä koskevaa osaamista ja johtamista, jotta tunnistamme olennaiset kysymykset osana jokapäiväistä työtämme. Osaamisen ja johtamisen vahvistaminen on edellytyksenä myös monelle muulle toimenpiteelle, kuten esimerkiksi aliedustettujen ryhmien osallisuuden lisäämiselle, tiedon hyödyntämiselle ja vaikutusarviointien kehittämiselle.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy