Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittely pilvipalveluissa
Julkaistu

10.01.2022

ISBN

978-952-367-906-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-906-1

Asiasanat ja teemat

suositukset, lautakunnat, tietoturva, julkinen hallinto, luokitukset, asiakirjat, tieto, tiedonhallintalautakunta, tiedonhallintalaki, suositus, Julkisen hallinnon ICT

Sivumäärä

30

Info

Tämä tiedonhallintalautakunnan suositus turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä pilvipalveluissa täydentää aiemmin annettua suositusta turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä (VM 2021:5). Nämä kaksi suositusta opastavat täyttämään julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 18 §:n ja asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (1101/2019) vaatimuksia. Tiedonhallintayksiköitä suositellaan valitsemaan pilvipalvelu siinä käsiteltävien turvallisuusluokiteltujen tietoaineistojen tiedonhallinta- ja tietoturvallisuusvaatimusten sekä käsittelyn käyttötapausten perusteella. Pilvipalveluihin liittyvien riskien hallitsemiseksi tiedonhallintayksiköitä suositellaan käyttämään sellaisia pilvipalveluita, joiden turvallisuus ja joiden tarjoajan turvallisuus on arvioitu turvallisuusselvityslain mukaan tehdyissä yritysturvallisuusselvityksissä, tai joille on myönnetty tietoturvallisuuden arviointitoimintaa koskevien säännösten mukainen turvallisuusvaatimustenmukaisuutta osoittava todistus.

Tiedonhallintalautakunta hyväksyi suosituksen 13.12.2021.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy