Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Ekonomistadga för justitieministeriets bokföringsenhet (BFE 150)
Julkaistu

01.01.2022

ISBN

978-952-259-971-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-971-1

Asiasanat ja teemat

ekonomi, ekonomiförvaltning, betalningsrörelse, bokföring, ekonomistadga, bokföringsenhet, intern kontroll, ekonomiplanering

Sivumäärä

80

Info

Enligt 69 b § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) ska varje bokföringsenhet ha en ekonomistadga som föreskriver om det som föreskrivs i den föregående paragrafen på det sätt som anges i Statskontorets föreskrifter. Om bokföringsenheten omfattar flera ämbetsverk och inrättningar, ska ekonomistadgan godkännas av det ämbetsverk eller den inrättning som enligt det beslut genom vilket bokföringsenheten utsetts ska godkänna ekonomistadgan.

Den här ekonomistadgan för justitieministeriets bokföringsenhet träder i kraft den 1 januari 2022 och med den upphävs ekonomistadgan av den 1 juli 2020. Ekonomistadgan har uppdaterats med ändringar enligt bland annat justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (881/2021) och Statskontorets föreskrift (VK/67595/00.00.00.01/2021 (30.8.2021).

Den här ekonomistadgan iakttas av justitieministeriets bokföringsenhet 150 som omfattas av justitieministeriet, myndigheter som verkar i anknytning till justitieministeriet samt rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten och konsumenttvistenämnden. Brottspåföljdsmyndighetens bokföringsenhet (BFE 151), Åklagarmyndighetens bokföringsenhet (BFE 152), Utsökningsverkets bokföringsenhet (BFE 153), Rättsregistercentralens bokföringsenhet (154) och domstolsverkets bokföringsenhet (155) iakttar respektive ekonomistadga inom sitt verksamhetsområde.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy