Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) taloussääntö
Julkaistu

01.01.2022

ISBN

978-952-259-967-4

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-967-4

Asiasanat ja teemat

talous, sisäinen valvonta, taloussuunnittelu, taloushallinto, maksuliike, kirjanpito, taloussääntö, kirjanpitoyksikkö

Sivumäärä

79

Info

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 69 b §:n mukaan kirjanpitoyksiköllä on oltava taloussääntö, jossa on määrättävä edellä kerrotussa pykälässä säädetyistä asioista Valtiokonttorin määräyksessä esitetyllä tavalla. Mikäli kirjanpitoyksikköön kuuluu useita virastoja ja laitoksia, taloussäännön hyväksyy kirjanpitoyksikön nimeämispäätöksessä mainittu virasto tai laitos kuultuaan muita samaan kirjanpitoyksikköön kuuluvia virastoja ja laitoksia.

Tämä oikeusministeriön kirjanpitoyksikön taloussääntö tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2022 ja sillä kumotaan 1.7.2020 voimaan tullut taloussääntö. Taloussääntöön on päivitetty muun muassa oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (881/2021) ja Valtiokonttorin määräyksen VK/67595/00.00.00.01/2021 (30.8.2021) mukaiset muutokset.

Tätä taloussääntöä noudatetaan oikeusministeriön kirjanpitoyksikössä 150, johon kuuluvat oikeusministeriö, oikeusministeriön yhteydessä toimivat viranomaiset sekä oikeusapu- ja edunvalvontapiirit ja kuluttajariitalautakunta. Rikosseuraamuslaitoksen kirjanpitoyksikkö (KPY 151), syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikkö (KPY 152), ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikkö (KPY 153), Oikeusrekisterikeskuksen kirjanpitoyksikkö (KPY 154) ja tuomioistuinlaitoksen kirjanpitoyksikkö (KPY 155) noudattavat kirjanpitoyksikkönsä taloussääntöä omalla toimialallaan.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy