Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsrådets människorättspolitiska redogörelse
Julkaistu

09.12.2021

ISBN

978-952-383-504-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-504-7

Asiasanat ja teemat

hållbar utveckling, jämlikhet, människorättspolitik, rättsstaten, digitalisering

Sivumäärä

97

Info

I redogörelsen fastställs riktlinjer för statsrådets verksamhet för grundläggande och mänskliga rättigheter internationellt, inom Europeiska unionen och nationellt. Finland försvarar de mänskliga rättigheternas universalitet och juridiskt bindande karaktär samt främjar tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen. Redogörelsen beskriver och drar upp riktlinjer för åtgärder som det allmänna ska vidta för att säkerställa att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland.

Redogörelsen framhåller stärkandet av jämlikhet, jämställdhet och rätten att delta. Internationellt betonar Finland kvinnornas, urfolkens och de sexuella minoriteternas och könsminoriteternas rättigheter och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I den europeiska verksamheten betonar Finland i tillägg romernas rättigheter.

Redogörelsen beskriver och drar upp riktlinjer för Finlands verksamhet för att stärka rättsstatsprincipen i Europeiska unionen, för att stödja den internationella rättsstatsutvecklingen och för att genomföra rättsstatsprincipen i Finland. Redogörelsen betonar betydelsen av människorättsförsvararnas verksamhet och människorättsförpliktelserna i företagsverksamheten.

I redogörelsen behandlas verksamheten för grundläggande och mänskliga rättigheter inom två områden som utvecklas och vars betydelse ökar: hållbar utveckling samt digitalisering och informationsförmedling.

Redogörelsen betonar betydelsen av myndigheternas kunskaper om de grundläggande och mänskliga rättigheterna och om laglighetsövervakarnas verksamhet, och tryggandet av resurser för att tillgodose de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy