Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Möjligheterna att omorganisera tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde : Slutrapport från arbetsgrupp
Julkaistu

07.12.2021

ISBN

978-952-00-8420-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8420-2

Asiasanat ja teemat

läkemedelsbranschen, tillstånd (lov), styrning, Valvira, regionförvaltningsverk, social- och hälsovård, social- och hälsovårdsbranschen, tillsyn, tillståndsmyndigheten Findata, Institutet för hälsa och välfärd

Sivumäärä

183

Info

Arbetsgruppen hade till uppgift att utreda behoven att utveckla och möjligheterna att omorganisera tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde och att lägga fram förslag gällande utvecklingen och omorganiseringen. Utredningsarbetet var indelat i två faser. I den första fasen granskade arbetsgruppen de utvecklingsbehov som är brådskande med tanke på social- och hälsovårdsreformen och i den andra fasen de övriga tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom förvaltningsområdet.

Arbetsgruppen föreslår att det inrättas ett nationellt tillsynsverk för social- och hälsovården, som ska sköta Valviras nuvarande uppgifter och de uppgifter inom regionförvaltningsverkens ansvarsområde för basservice, rättsskydd och tillstånd som styrs av social- och hälsovårdsministeriet. Det gäller alltså den tillsyn inom social- och hälsovården, miljö- och hälsoskyddet och alkoholförvaltningen som säkrar klient- och patientsäkerheten och livsmiljöns sundhet. I fråga om utredningens andra fas föreslår arbetsgruppen att de nya tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifterna i fortsättningen i huvudsak ska koncentreras till det tillsynsverk som ska inrättas. Därtill lägger arbetsgruppen fram riktlinjer för fortsatt utveckling av uppgifterna inom regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskyddet och Fimeas, Findatas och Institutet för hälsa och välfärds uppgifter. Det behövs separata utrednings- och beredningsarbeten i fråga om dessa. Arbetsgruppen anser att man i det fortsatta arbetet bör utreda möjligheterna att placera arbetarskyddstillsynen vid det tillsynsverk som ska inrättas. Dessutom bör Institutet för hälsa och välfärds roll och uppgifter och placeringen av uppgifterna utredas och förtydligas. Detta utredningsarbete bör utsträckas till att gälla även Findata. Arbetsgruppen föreslår också att ämbetsverken inom förvaltningsområdet tillsammans ska fortsätta att utveckla samarbetet och kompetensen.

Hinta

49,50 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy