Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kohti kulttuurimatkailun kehittämisen tiekarttaa : Kooste verkkokyselyn tuloksista
Julkaistu

16.11.2021

ISBN

978-952-383-923-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-923-6

Asiasanat ja teemat

kulttuuri, taide, kulttuuriperintö, matkailu

Sivumäärä

28

Info

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä 2021 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esitys kulttuurimatkailun kansallisen kehittämisen tiekartaksi. Tiekartassa määritellään tulevien vuosien kehittämistoimet ja sen on tarkoitus toimia kansallisena ohjaavana asiakirjana myös Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa. Tiekartta tukee pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa kulttuurimatkailua.

Tiekarttaa valmisteleva työryhmä keräsi verkkokyselyllä sidosryhmiensä näkemyksiä työnsä tueksi. Kyselyllä kartoitettiin näkemyksiä kulttuurimatkailun vahvistamisen tavoitteista ja toimista sekä kehittämismahdollisuuksista ja haasteista. Tässä koosteessa esitellään lyhyesti kyselyn tuloksia ja niistä tehtyjä havaintoja.

Kyselyn kokonaisvastaajamäärä oli 156. Vastaajat edustivat kulttuuriorganisaatioita ja -kohteita, matkailualan toimijoita, koulutusorganisaatioita ja julkista hallintoa. Vastauksia tuli eri puolilta Suomea, eniten Uudeltamaalta, Lapista, Pohjois-Karjalasta ja Etelä-Savosta.

Kestävä kehitys ja digitalisaatio nousivat vastauksissa esiin muutossuuntina. Tulosten perusteella Suomi voitaisiin tulevaisuudessa tuntea maailmalla monimuotoisesta kulttuurista, johon matkailija pääsee tutustumaan vastuullisesti sujuvan digitaalisen palvelupolun kautta.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy