Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Uppföljning av Madrid International Plan of Action on Ageing : Finlands uppföljningsrapport 2018–2022
Julkaistu

04.11.2021

ISBN

978-952-00-6870-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6870-7

Asiasanat ja teemat

åldrande, uppföljning, åldringar, internationellt samarbete, Madridin ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintasuunnitelma

Sivumäärä

66

Info

En översyn och en utvärdering av den handlingsplan för åldrande som antogs av den andra världskonferensen om åldrande i Madrid 2002 kommer att genomföras vart femte år. I den här uppföljningsrapporten beskrivs det utvecklingsarbete som har gjorts i Finland efter den föregående rapporten som gällde fram till 2017. I Finland har beredskapen för en åldrande befolkning i många avseenden redan utvecklats under en lång tid, och det utvecklingsarbete som nu beskrivs är en fortsättning på det.

Främjandet av välfärd och hälsa samt arbets- och funktionsförmåga har sedan länge varit centrala utvecklingsmål, och arbetet fortsätter. Med utvecklingsarbetet strävar man efter att bevara såväl den funktionsförmåga som möjliggör ett självständigt liv som arbets- och funktionsförmågan hos äldre, så att man kan fortsätta vara kompetent, välmående och motiverad fram till pensionsåldern. Även den sociala tryggheten har utvecklats för att svara på behoven hos en åldrande befolkning. Ändringen av arbetspensionssystemet 2017 har gett stöd till en förlängning av arbetslivet. Genom att utveckla och förnya servicesystemet strävar man efter att svara på servicebehoven i rätt tid och på ett effektivt sätt.

Den äldrepolitik som bedrivs i Finland sammanfaller till mål och innehåll i hög grad med FN:s mål. I rapporten inkluderas det utvecklingsarbete som gjorts i Finland i en internationell kontext.

Hinta

35,20 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy