Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Förvaltningsplan för lodjursstammen i Finland
Julkaistu

01.11.2021

ISBN

978-952-366-371-8

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-371-8

Asiasanat ja teemat

lodjur, vilt, viltvård, rovdjur

Sivumäärä

46

Info

Huvudmålet för förvaltningsplanen är att bibehålla en gynnsam bevarandestatus för lodjursstammen i Finland. Planens syfte är att samordna behoven hos de människor som bor och arbetar i lodjursrevir och lodjursstammens skyddsbehov.

För att bibehålla en gynnsam skyddsnivå för lodjur gäller det att trygga lodjursstammens livskraft och samtidigt beakta den sociala hållbarheten samt de olika behoven och åsikterna hos dem som bor i områden med lodjur. Förvaltningsplanen innehåller en beskrivning av de viktigaste åtgärderna som syftar till att trygga en livskraftig lodjursstam som en del av den finländska naturen och ekosystemet, möjliggöra hållbar stamvårdande jakt på lodjur samt åtgärda de ekonomiska och sociala skador som orsakas av lodjur, såsom ren- och husdjursskador. Planen är också ett svar på de internationella åtaganden som gäller Finland.

Beredningen av uppdateringen av förvaltningsplanen för lodjursstammen inleddes av Finlands viltcentral 2016. Som ett led i beredningen utreddes till exempel genom en webbenkät åsikterna om lodjur, utarbetades en enkät till dem som ansöker om stamvårdande dispens, hördes de regionala viltvårdsråden om särskilda frågor som rör förvaltningen av lodjursstammen, ordnades ett diskussionsforum på webben och ordnades workshoppar.

Utöver förvaltningsplanen för lodjursstammen bereddes samtidigt en redogörelse för bakgrunden till förvaltningsplanen av Finlands viltcentral i samarbete med Naturresursinstitutet. Utkastet till förvaltningsplan var på remiss vid årsskiftet 2017–2018, och den egentliga förvaltningsplanen och bakgrundsavsnittet färdigställdes som tjänsteuppdrag vid jord- och skogsbruksministeriet. Vid färdigställandet hördes också intressegrupper.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy