Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Sosiaali- ja terveysministeriön toimialan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuudet : Työryhmän loppuraportti
Julkaistu

27.10.2021

ISBN

978-952-00-7185-1

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7185-1

Asiasanat ja teemat

sosiaalihuolto, terveydenhuolto, lääkeala, luvat, ohjaus (hallinta), valvonta, Valvira, sosiaali- ja terveydenhuolto, sosiaali- ja terveysala, aluehallintovirastot, Fimea, tietolupaviranomainen Findata, THL

Sivumäärä

174

Info

Työryhmän tehtävänä oli selvittää sosiaali- ja terveysministeriön toimialan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien kehittämistar-peita ja uudelleenjärjestelymahdollisuuksia sekä tehdä ehdotuksia näistä. Selvitystyö rajattiin kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä vaiheessa tarkastelussa olivat sote-uudistuksen kannalta kiireelliset kehittämistarpeet ja toisessa vaiheessa muu hallinnonalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien kokonaisuus.

Työryhmä ehdottaa perustettavaksi valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston, johon yhdistetään nykyiset Valviran tehtävät sekä aluehallintovirastojen (AVI) peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL)-vastuualueen tehtävät siltä osin kuin ne ovat STM:n ohjauksessa. Kyse on asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä elinympäristöturvallisuutta varmistavista sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon ja alkoholihallinnon valvontatehtävistä. Työryhmä esittää toisen vaiheen ratkaisuehdotuksenaan, että jatkossa uudet lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät pääosin keskitettäisiin perustettavaan valvontavirastoon. Avien työsuojelun, Fimean, Findatan ja THL:n tehtävien osalta työryhmä ehdottaa jatkokehittämisen suuntaviivoja, joiden osalta erillisiä selvitys- ja valmistelutöitä olisi tarpeen jatkaa. Työryhmä katsoo, että työsuojelun osalta tulisi jatkotyössä tarkastella työsuojeluvalvonnan mahdollista sijoittumista osaksi perustettavaa valvontavirastoa. Lisäksi THL:n roolin, tehtävien ja niiden sijoittumisen kokonaisuus tulisi selvittää ja selkeyttää kokonaisuutena. Tämä selvitystyö tulisi ulottaa myös Findataan. Työryhmä ehdottaa myös yhteistyöhön ja osaamiseen liittyvää jatkokehittämistä hallinnonalan virastojen kesken.

Hinta

49,50 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy