Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Handlingsprogram för att minska ammoniakutsläpp från jordbruket i Finland åren 2021–2027
Julkaistu

25.10.2021

ISBN

978-952-366-188-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-188-2

Asiasanat ja teemat

jordbruk, luftkvalitet, utsläpp, ammoniak

Sivumäärä

38

Info

Internationella fördrag och EU-lagstiftningen kräver att Finland minskar ammoniakutsläppen i luften. Utsläppsminskningsåtaganden beslutades i Göteborgsprotokollet om långväga gränsöverskridande luftföroreningar och i EU:s direktiv om nationella utsläppstak.

Enligt Göteborgsprotokollet ska Finlands utsläpp från och med 2020 vara minst 20 procent lägre jämfört med 2005. Protokollets åtaganden genomfördes i EU med direktivet om nationella utsläppstak (2016/2284).

Av Finlands ammoniakutsläpp härstammar cirka 90 procent från jordbruket, vilket betyder att även största delen av minskningsåtgärderna gäller jordbruket. Inom jordbruket avdunstar ammoniak från husdjursgödsel i djurstall och när gödsel lagras och sprids. Ammoniak avdunstar också från andra organiska och oorganiska gödselmedel som innehåller kväve.

De effektivaste åtgärderna för att minska ammoniakutsläppen från jordbruket gäller gödsel, dess lagring och spridning. Det är också möjligt att påverka ammoniakutsläppen med åtgärder som gäller utfodringen av husdjur, men det är svårare att hantera dem och att utvärdera deras effekter än åtgärderna som gäller gödseln.

Genom detta handlingsprogram och dess åtgärder eftersträvar man att minska de jordbruksbaserade ammoniakutsläppen så att de ska uppfylla de krav som fastställts för ammoniakutsläpp från jordbruket.

Detta handlingsprogram har färdigställts i samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Finlands naturskyddsförbund och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK. Beredningsarbetet har framförallt genomförts av temagruppen för jordbruk inom det nationella luftvårdsprogrammet 2030.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy