Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kulttuurialan kokeilu- ja kehittämisavustusten arviointi : Loppuraportti
Julkaistu

14.10.2021

ISBN

978-952-263-882-3

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-882-3

Asiasanat ja teemat

kulttuuriala, valtionavut, kehittämishankkeet, kokeilut

Sivumäärä

97

Info

Arvioinnin kohteena olivat vuosina 2017, 2018 ja 2019 OKM:n rahoittamat kulttuuripolitiikan kokeilu- ja kehittämishankkeet, joiden kautta ministeriö on osaltaan toteuttanut kulttuuripolitiikan strategiaa 2025.

Hankerahoituksen merkitys on ollut toteuttajille suuri. Vuoden 2017 osallisuuden ja osallistumisen edistämiseen kohdentuneista hankkeista monissa kohderyhmien osallisuutta on parannettu jo hankekaudella. Vuoden 2018 välittäjätoimintaa tukevissa hankkeissa verkostot, alustat, materiaalit ja inhimillisen pääoman vahvistaminen osaamisen kehittämisen kautta luovat edellytyksiä vaikuttavuudelle hankekauden jälkeen. Vuoden 2019 kulttuurin perustaa ja jatkuvuutta edistävien hankkeiden osalta pidemmän aikavälin vaikutusten syntymistä on vielä varhaista arvioida. Onnistumisen näkökulmasta oleellista kaikissa yllä mainituissa on ollut hankkeen ja toteuttavan organisaation oma vahva tahto hyödyntää tuloksia mahdollisimman paljon ja kattavasti.

Haku- ja arviointiprosessi oli kokonaisuudessaan onnistunut menettelytapoja uudistava kokeilu, ja kokeilu- ja kehittämishankerahoitus voi menettelytapojensa osalta myötävaikuttaa positiivisesti valtionavustustoiminnan kehittämiseen OKM:ssä ja laajemmin valtioneuvostossa. Raportti sisältää suosituksia valtionavustusten kohdentamiseen, hankerahoituksen strategisen kytkennän vahvistamiseen ja valtionavustuksen kehittämiseen liittyen.

Hinta

39,60 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy