Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Raportti viharikoskoulutuksen tilasta poliisissa
Julkaistu

01.10.2021

ISBN

978-952-324-607-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-607-2

Asiasanat ja teemat

poliisi (organisaatiot), viharikokset, koulutus, ennaltaehkäisy, sisäinen turvallisuus

Sivumäärä

23

Info

Osaavat-hankkeessa yhtenä tavoitteena oli tehdä selvitys poliisin viharikoskoulutuksen nykytilasta ja tehdä sen perusteella suunnitelmia tulevaa varten. Tietoa viharikoskoulutuksista sekä henkilöstön toiveista sen suhteen kerättiin poliisille suunnatulla Webropol-kyselyllä.

Vastauksista sai hyvän käsityksen siitä, mikä poliisin viharikoskoulutuksen tilanne on tällä hetkellä. Tiedossa oli jo entuudestaan, että TAHCLE-koulutuksia ei ole jatkettu vuoden 2018 jälkeen, minkä lisäksi myös Poliisiammattikorkeakoululla vuosittain järjestettävä viharikoskoulutus on jouduttu viimeisen kahden vuoden osalta perumaan. Onkin todettava, että koulutukselle viharikosasioissa on tarvetta.

Poliisin sisäinen polarisaatio teeman suhteen oli nähtävissä vastauksista. Osa koki koulutuksen ja teemasta keskustelun hyödyllisenä ja tarpeellisena, kun osa taas enemmänkin turhana. Päällimmäisenä avoimista vastauksista nousi pyyntö saada myös muuta kuin verkkokoulutusta. Koulutukselta toivottiin vertaisten tukea, mutta lisäksi myös kokemusasiantuntijoiden kertomuksia viharikoksista ja niiden vaikutuksista. Aihepiireistä toivottiin yleistietoa viharikoksista, sekä niiden esitutkinnasta.

Kaikkinensa, vaikka vastausten määrä oli melko maltillinen, sai niistä silti kohtuullisen kuvan siitä mikä viharikoskoulutuksen tilanne poliisissa on tällä hetkellä. Koulutusta on tarjolla melko suppeasti ja pienelle osallistujamäärälle, eikä näihinkään tilaisuuksiin ei saada osallistujia. Jatkuvuutta tarvitaan koulutettujen kannalta ja uuden tiedon välittämistä säännöllisesti poliisilaitoksille.

Hinta

19,80 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy