Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Seksuaalirikosten tekijät, tekotilanteet ja ennaltaehkäisemisen mahdollisuudet
Julkaistu

29.09.2021

ISBN

978-952-383-488-0

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-488-0

Asiasanat ja teemat

tutkimus, tutkimustoiminta, seksuaalirikokset, ennaltaehkäisy, rikosasiat, rekisterit

Sivumäärä

147

Info

Tutkimuksessa tarkasteltiin seksuaalirikoksen tekijöitä, tekotilanteita sekä arvioitiin tulosten ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä käsittelevän kirjallisuuskatsauksen avulla seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia Suomessa. Tutkimuksessa käytettiin rekisteri- ja kyselyaineistoja sekä seksuaalirikosten tekijöiltä ja heidän kanssaan työskenteleviltä asiantuntijoilta kerättyä haastatteluaineistoa.

Tutkimustulosten mukaan erityisesti nuori ikä, varhaiset riskitekijät sekä sosiaalinen huono-osaisuus ovat yhteydessä seksuaalirikoksiin. Myös ulkomailla syntyneillä oli korkeampi riski syyllistyä seksuaalirikokseen, mikä ei selittynyt huono-osaisuudella.

Tulosten mukaan tekijät valitsevat usein uhreikseen päihtyneitä henkilöitä. Painostaminen ja lahjominen kohdistuvat enemmän nähden heikommassa asemassa oleviin. Lapseen kohdistuva seksuaalirikos on monen tekijän summa, ja seksuaalirikokseen johtava prosessi alkaa tyypillisesti psykologisesta lähentymisestä tekijän ja uhrin välillä. Tekijöille oli tyypillistä kokea uhri aktiiviseksi. Nuorten kokema seksuaalinen väkivalta tapahtuu yleensä nuorten keskuudessa tuttujen välillä. Tulosten pohjalta laadittiin toimenpidesuositukset seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi.

Hinta

39,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy