Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Budgetöversikt 2022 : Översikt över budgetpropositionen, september 2021
Julkaistu

27.09.2021

ISBN

978-952-367-701-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-701-2

Asiasanat ja teemat

finanspolitik, ekonomisk politik, budgetproposition, budgetering, statsfinanser

Sivumäärä

48

Info

I denna publikation granskas budgetpropositionen för 2022, som lämnas till riksdagen i september. Avsikten är att ge en kort beskrivning av centrala teman i statsbudgeten 2022. Budgetpropositionen baserar sig på en oberoende ekonomisk prognos från finansministeriets ekonomiska avdelning, och den presenteras i den Ekonomiska översikten.

Ekonomin har återhämtat sig från coronaviruspandemin snabbare än förväntat 2021. Den ekonomiska återhämtningen fortsätter på hösten i synnerhet inom de branscher som ännu för närvarande omfattas av begränsningar. Till följd av det kommer den ekonomiska tillväxten att vara fortsatt stark i slutet av 2021 och början av 2022. Sysselsättningen har ökat betydligt snabbare under årets första hälft.

Coronaviruspandemin bidrog till ett stort underskott i den offentliga ekonomin 2020. De offentliga finanserna försvagades av den ekonomiska recessionen och av de många stödåtgärder som vidtogs på grund av pandemin. Den snabba ekonomiska tillväxten efter recessionen förbättrar de offentliga finanserna 2021, men underskottet i de offentliga finanserna förblir stort. Den ekonomiska tillväxten och den kraftiga nedgången i stödåtgärder som slagits fast till följd av coronavirussituationen stärker den offentliga ekonomin ännu 2022. Efter den snabba konjunkturuppgången uppvisar de offentliga finanserna dock fortfarande ett underskott.

Anslagen i budgetpropositionen för 2022 är 64,8 miljarder euro. Statens budgetekonomi beräknas uppvisa ett underskott på cirka 6,9 miljarder euro och statsskulden beräknas stiga till cirka 146 miljarder euro. Utgiftsnivån sjunker med 1,5 miljarder euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2021 särskilt i och med att utgifterna som hänför sig till coronavirussituationen minskar. På motsvarande sätt höjs utgiftsnivån av lagstadgade och avtalsbaserade indexförhöjningar, ändringskostnaderna för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, avgifter till Europeiska unionen och den ändrade tidsmässiga fördelningen av finansieringen för välfärdsområdena.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy