Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Lasten kuulemisen käsikirja lainvalmistelijoille
Julkaistu

17.09.2021

ISBN

978-952-383-405-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-405-7

Asiasanat ja teemat

osallisuus, lapsen oikeudet, säädösvalmistelu, kuuleminen (menettely), lapsistrategia

Sivumäärä

52

Info

Lasten kuulemisen käsikirja on valmisteltu osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa. Kansallisen lapsistrategian yhtenä tavoitteena on edistää ja vahvistaa lapsen oikeutta osallisuuteen. Strategian tavoitteena on, että lasten osallisuus, oikeus tulla kuulluksi ja tiedonsaanti huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa lapsia joko suoraan tai välillisesti koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa.

Käsikirjassa kuulemista tarkastellaan osana säädösprosessia käytännöllisestä näkökulmasta. Tässä yhteydessä kuulemisella tarkoitetaan mahdollisuutta kertoa omia näkemyksiään, jotka perustuvat lapsella olevaan tietoon, ymmärrykseen ja kokemuksiin. Lisäksi sillä tarkoitetaan tapoja, joiden avulla lapsi voi näkemyksiään kertoa.

Käsikirjassa kuvataan periaatteita ja tapoja kuulla lasten näkökulmia lainvalmisteluprosessissa. Tapoja toteuttaa kuuleminen on useita ja erilaiset tavat soveltuvat eri vaiheisiin lainvalmistelun prosessia. Kuulemista valmisteltaessa tulee miettiä tarkoituksenmukainen muoto kuulemiselle. Käsikirjassa kuuleminen esitellään seitsemän osa-alueen avulla sekä mallinnetaan kaksi keskeistä kuulemisen tapaa; kysely ja kuulemistilaisuus lapsille.

Käsikirjan koostamisessa on hyödynnetty lastensuojelulain uudistamisen yhteydessä toteutettua osallisuuspilottia sekä muita ministeriöistä saatuja esimerkkejä.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy