Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen: vaikutusten ja kustannusten arviointityökalut
Julkaistu

15.09.2021

ISBN

978-952-383-421-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-421-7

Asiasanat ja teemat

hyvinvointi, terveyden edistäminen, turvallisuus, vaikuttavuus, tutkimus, tutkimustoiminta, arviointityökalut, kustannusvaikuttavuus, tutkimus, tutkimustoiminta

Sivumäärä

88

Info

Hankkeen tarkoituksena oli kuvata hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen vaikutusten arviointiin käytettäviä työkaluja. Tutkimushankkeessa toteutettiin kansainvälinen systemoitu kirjallisuuskatsaus, verkkohaut, asiantuntijapaneeli sekä menestysanalyysi.

Tutkimushankkeen tulosten mukaan paikalliselle, alueelliselle ja kansalliselle tasolle suunnatut hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen arviointityökalut kohdistuvat yksilön toiminnan muutoksiin kansanterveyden ja elintapojen, sosiaalisen ja alueellisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä työpaikan terveyden ja turvallisuuden interventioissa. Näyttöön perustuvia arviointityökaluja on rajallisesti saatavilla ja niiden käyttöönotto edellyttää kansallisiin tarpeisiin sovittamista. Työkaluja voidaan hyödyntää paitsi taloudellisten vaikutusten arvioinnissa, myös tiedolla johtamisen välineenä ja ennaltaehkäisevän työn osoittamisessa. Työkalujen luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta lisää se, että ne perustuvat tieteelliseen näyttöön ja niissä käytettävä tieto on vaivattomasti ja viiveettömästi saatavissa.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen kohdistuvien arviointityökalujen tarve lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelussa ja päätöksenteossa on ilmeinen. Jotta työkaluja voitaisiin käyttää ja kehittää pitkäjänteisesti, on niiden kansallinen arviointi, ohjaus ja koordinointi välttämätöntä.

Hinta

32,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy