Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Statsrådets principbeslut om en nationell strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av korruption 2021–2023
Julkaistu

07.09.2021

ISBN

978-952-383-591-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-591-7

Asiasanat ja teemat

korruptio, kriminaalipolitiikka, rikoksentorjunta, etiikka, hyvä hallinto

Sivumäärä

42

Info

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet beslutade i november 2019 att inleda den fortsatta beredningen av en strategi mot korruption. Den 23 april 2020 tillsatte justitieministeriet en berednings- och styrgrupp för beredning av strategin mot korruption och det åtgärdsprogram som gäller den.

Vid beredningen användes det strategiutkast som utarbetats av samarbetsnätverket mot korruption. I arbetet har också beaktats FN:s, OECD:s, Europarådets och EU:s rekommendationer till Finland om en intensifiering av antikorruptionsarbetet samt FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På kort sikt är målet med strategin att effektivisera bekämpningen av korruption och på lång sikt att bygga upp ett samhälle där korruption inte kan få fotfäste. För att nå målen i strategin utarbetade berednings- och styrgruppen ett åtgärdsprogram som innehåller schemalagda åtgärder med definierade ansvariga.

Åtgärdsprogrammet genomförs 2021–2023. Berednings- och styrgruppen följer upp genomförandet av programmet och rapporterar om utfallet till ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy