Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Alueellinen matkailutilinpito : Matkailun alueelliset talous- ja työllisyysvaikutukset 2018–2019
Julkaistu

06.09.2021

ISBN

978-952-327-777-9

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-777-9

Asiasanat ja teemat

aluekehitys, aluepolitiikka, alueet, matkailu, yritykset, elinkeinot, työllisyys, työ- ja elinkeinoministeriö, alueellisuus, hallinto, matkailukysyntä, matkailutilinpito

Sivumäärä

44

Info

Alueellinen matkailutilinpito kuvaa maakuntakohtaisesti matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia. Tämä raportti sisältää vuoden 2018 tiedot sekä vuoden 2019 ennakkotiedot maakuntakohtaisesta matkailuky-synnästä, matkailun aikaansaamasta arvonlisästä (bkt) ja työllisyydestä matkailutoimialoilla. Tietosisäl-tö on maakuntien välillä vertailukelpoinen ja sisällöltään vastaava kuin valtakunnallisessa matkailutilin-pidossa.

Vuonna 2019 matkailun osuus bkt:sta oli koko maan keskiarvoa (2,7 %) suurempi Ahvenanmaalla (20 %), Lapissa (7,5 %), Kainuussa (4,2 %), Etelä-Savossa (3,9 %), Etelä-Karjalassa (3,4 %) ja Uudella-maalla (3,1 %).

Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2019 koko maassa 154 000 henkilöä eli 5,8 prosenttia työvoi-masta. Osuus oli tätä korkeampi Ahvenanmaalla (21,4 %), Lapissa (8,4 %), Uudellamaalla (6,5 %) ja Etelä-Karjalassa (6,1 %). Vuosina 2017–2019 matkailutoimialojen työllisten määrä kasvoi keskimäärin 4,6 prosenttia vuodessa.

Matkailukysyntä painottui erityisesti Uudellemaalle (51 %), Lappiin (7 %), Pirkanmaalle (6 %), Varsi-nais-Suomeen (6 %) ja Pohjois-Pohjanmaalle (4 %). Vuosina 2017–2019 ulkomaalaisten Suomeen suuntautuva matkailu kasvoi noin kahdeksan prosenttia vuodessa. Ulkomaisen kysynnän kasvu kohdis-tui lähes yksinomaan Uudellemaalle ja Lappiin.

Alueellisen matkailutilinpidon tietokantataulukot on julkaistu Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelussa.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy