Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Utvärdering av Landsbygdspolitiska rådet 2016–2020
Julkaistu

02.09.2021

ISBN

978-952-366-183-7

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-183-7

Asiasanat ja teemat

rapporter, landsbygdspolitik, utvärdering, regional utveckling, nätverk, verkningsfullhet, Landsbygdspolitiska rådet, regionutveckling, lokal utveckling, rapport, förvaltningsövergripande arbete

Sivumäärä

54

Info

Avsikten med Landsbygdspolitiska rådets (MANE) utvärderingsrapport är att stödja den nationella landsbygdspolitiken och genomförandet av rådets framtida verksamhetsperioder. Landsbygdspolitiska rådet leder och skapar riktlinjer för landsbygdspolitiken. Syftet med utvärderingen är att den ska ge synpunkter som leder till att verksamheten, arbetssätten och verkningsfullheten utvecklas.

Landsbygdspolitiska rådet som tillsattes 2016 stöder statsrådet i tväradministrativa och strategiskt viktiga frågor som rör landsbygdspolitiken i enlighet med de uppgifter som rådet har. I utvärderingen granskas hur verksamheten vid Landsbygdspolitiska rådet är organiserad och hur resultatrika och verkningsfulla arbetssätten är. Utvärderingen är inriktad på verksamheten i helhet, alla Landsbygdspolitiska rådets arbetsformer har beaktats.

Utöver den breda analysen av material syns även delaktigheten.

I slutsatserna konstateras bland annat att antalet ärenden som Landsbygdspolitiska rådet behandlar är stort och att alla de viktigaste temana inte kan främjas i tillräcklig omfattning med de nuvarande resurserna. Den tväradministrativa princip som ska genomsyra hela verksamheten vid Landsbygdspolitiska rådet behöver främjas ytterligare. Temanätverkens teman upplevs gå i rätt riktning och har fört in landsbygdsperspektivet i arbetet. Landsbygdspolitiska rådets utredningar och utlåtanden anses ha högt värde men det förekommer variationer i hur väl informationen om dem förmedlas. Kopplingen till den regionala och lokala utvecklingen sker inom landsbygdspolitiken genom nätverksbaserade strukturer och förhållanden.

Utvärderingen har gjorts av Owal Group Oy och Region- och kommunforskningscentret Spatia.

Hinta

22,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy