Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032
Julkaistu

02.09.2021

ISBN

978-952-383-781-2

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-781-2

Asiasanat ja teemat

liikennepolitiikka, liikennejärjestelmät, liikenneverkot, liikennepalvelut, strateginen suunnittelu

Sivumäärä

132

Info

Den riksomfattande trafiksystemplanen 2021–2032 är en strategisk plan för utveckling av trafiksystemet. Den har utarbetats i enlighet med 15 b § i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005). Den riksomfattande trafiksystemplanen innehåller en beskrivning av nuläget för trafiksystemet och förändringarna i omvärlden, en vision för utvecklingen av trafiksystemet fram till 2050, de mål som ställts upp för planen och de strategiska riktlinjer som preciserar målen samt ett åtgärdsprogram för staten och kommunerna för att uppnå målen. I planen ingår dessutom ett statligt finansieringsprogram samt en sammanfattning av konsekvensbedömningen.

Den riksomfattande trafiksystemplanen har utarbetats under ledning av en parlamentarisk styrgrupp och i bred växelverkan med intressegrupper. Planen har upprättats i enlighet med planen för de offentliga finanserna för 2021–2024 och budgetbesluten för 2021–2024. De statliga kostnader som anges i planen är uppskattningar och förverkligandet av dem beror på framtida budgetbeslut.

Statsrådet fattade beslut om den riksomfattande trafiksystemplan för åren 2021–2032 genom att ge den till riksdagen i form av en redogörelse den 15 april 2021.

Hinta

42,90 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy