Haku

Voit tilata Valtioneuvoston verkkokirjakaupasta ministeriöiden sarjajulkaisuja. Esittelemme tällä sivulla uusimmat tuotteet.

Kaikki julkaisusarjojen julkaisut ovat haettavissa ja luettavissa sähköisinä julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry ostoskoriin »

Toimitusehdot | Yhteydenotto

Kuva
Rätt till delaktighet och likabehandling : Nationellt handlingsprogram för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2020–2023)
Julkaistu

01.09.2021

ISBN

978-952-00-5663-6

URN

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5663-6

Asiasanat ja teemat

delaktighet, mänskliga rättigheter, personer med funktionsnedsättning, likabehandling, tillgänglighet

Sivumäärä

148

Info

I det nationella handlingsprogrammet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning anges de åtgärder genom vilka genomförandet av konventionen ska främjas inom olika förvaltningsområden under den andra programperioden 2020–2023.

Handlingsprogrammet har utarbetats av delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Vane, som består av representanter från funktionshinderorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer och de centrala ministerierna med avseende på rättigheterna hos personer med funktionsnedsättning. Vid beredningen av handlingsprogrammet har man hört handikapporganisationer och andra intressegrupper för att få information om de åtgärder i FN:s konvention som ska prioriteras i handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet består av 110 åtgärder som olika ministerier har förbundit sig att genomföra. För varje åtgärd finns det en eller flera ansvariga instanser. Genomförandet av åtgärderna följs upp under programperioden och utvärderas efter programperiodens slut.

I handlingsprogrammet accentueras betydelsen av att personer med funktionsnedsättning är delaktiga i vår föränderliga omvärld och av att tillgängligheten är en förutsättning för tillgodoseendet av övriga rättigheter. Viktiga mål i handlingsprogrammet är att personer med funktionsnedsättning ska bli mer medvetna om sina rättigheter och att dessa rättigheter ska integreras inom olika förvaltningsområden och i samhället i stort.

Hinta

39,00 €

Valtioneuvoston kanslia | Valtioneuvoston hallintoyksikkö · julkaisutuotanto(at)gov.fi | vnk.fi · Palvelun tuottaa PunaMusta Oy